Hagstjórn

Hagstjórn

Hugmyndir, lagafrumvörp og þingsályktanir varðandi hagstjórn. Hver er þín hugmynd?

Posts

Viðbrögð við nýrri tæknibyltingu

Staða og stefna í loftslagsmálum

Auðlindir og auðlindagjöld

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir

Starfshópur um keðjuábyrgð

Aðskilnaður fjárfestingarbanka og viðskiptabanka

Niðurfærsla verðtryggðra fasteignalána

Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs

Ívilnanir til nýfjárfestinga á íslandi

Meginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2016

Rafræn birting málaskráa og gagna ráðuneyta

Stofnun embættis tæknistjóra ríkisins

Orkuskipti

Nýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í arion banka

Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)

Mótun stefnu og framkvæmdaáætlunar um ferðamannaleiðir á vestfjörðum

Vextir og gengi krónunnar

Sjúkratryggingar

Stjórn fiskveiða

Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga

Tekjuskattur

Matvælastofnun

Stjórn fiskveiða

Lyfjastefna til ársins 2022

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja

Fjárfestingar í rannsóknum og þróun

Aukatekjur ríkissjóðs

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir

Virðisaukaskattur

Breyting á ýmsum lögum vegna heitis einkaleyfastofunnar

Landgræðsla

Þjóðgarðurinn á þingvöllum og vatnajökulsþjóðgarður

Framhaldsskólar

Náttúrugjöld

Stimpilgjald

Lýðheilsuskattur

Sjúkratryggingar

Fjárlög 2018

Gjald af áfengi og tóbaki

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

Stimpilgjald

Stjórn fiskveiða

Veiðigjald

Endurmat á hvalveiðistefnu íslands

Endurnýjun vegarins yfir kjöl með einkaframkvæmd

Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi

Opinber fjármál

Framhaldsskólar

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja

Opinber fjármál

Tekjuskattur

Hlutafélög

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

Vextir og verðtrygging

Nýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í arion banka

Rafræn birting álagningarskrár

Lágskattaríki

Meginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2017

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir

Sjúkratryggingar

Skattur

Hækka skattleysismörk

Á kvörðun kjararáðs

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

Lokafjárlög 2015

Breyting á ályktun alþingis um rannsókn á kaupum á 45,8% eignarhlut í búnaðarbanka íslands hf. o.fl.

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

Sjúkratryggingar

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

Fjáraukalög 2016

Fjárlög 2017

Landmælingar og grunnkortagerð

Endurskoðendur

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.

Fyrirtækjaskrá

Skattar, tollar og gjöld

Vegabréf

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

Umgengni um nytjastofna sjávar og fiskistofa

Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs

Lokafjárlög 2016

Fjárlög 2018

Fjármálastefna 2018--2022

Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga

Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld

Veiðigjald

Aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaáætlun 2019--2023

Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029

Íslandsstofa

Kvikmyndalög

Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur

Markaðar tekjur

Stofnefnahagsreikningar

Fjáraukalög 2017

Back to community

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information